Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy zabijać na polskich drogach najwięcej ludzi w Europie!

Kodeks Drogowy

Kodeks drogowy - tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem jest Internetowy System Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl) - ostatnia aktualizacja 22-01-2016r. Kodeks drogowy składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały:

reklama

Zobacz również: Opinie o samochodach, Kodeks karny, Prawo budowlane, Szkoła nauki jazdy Kraków, Konstytucja RP, Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o policji